Background Image

آدرس تعمیرگاه‌های مجاز

شهر تلفن
تهران تعمیرگاه مرکزی 66741553 - 021
اهواز آقای جمشیدی 06132922914 / 06132921784
اصفهان آقای مومن زاده 03136276586 / 03136257479
ارومیه آقای پوران 04432254620
بابل آقای صادقپور 01132274845 / 01132272321
تهران آقایان سرافرازی - باجلان 66704933 - 021
تبریز آقای زرین 04135540547 / 04135562407
دزفول آقای حسن نژاد 06412223560 / 06412226701
رشت آقای حسن زاده 01318820390
ساری آقای دباغیان 01133250625 / 01133268267
سمنان آقایی عامری 02333440584 / 09122312897
شیراز آقای سبحانی 07132322892 / 07132322893
قزوین آقای حلیمی 02833553076 / 02833553532
کرج آقای خلیلی 02632223328 / 02632207863
کرمانشاه آقای حسنی 08337214942 / 08337215335
گرگان آقایی همتی فر 01732440736
مشهد آقای سامعی 05137231398 / 05137231399
مشهد آقای ایزدی 05132743613 / 05132728688
یزد آقای شکرریز 03517246686
هشتگرد آقای انصاری 02644232130


متابو راه‌حل‌هایی سیستماتیک و پایدار از ابزار و لوازم‌جانبی است که با فراهم آوردن ارزش‌های امروز، فردا را برای شما آماده می‌کند. ما طیف گسترده‌ای از راه‌حل‌ها را برای کاربران حرفه‌ای که روی صنایع فلزی و معاملات فلزی و ساخت و ساز و نوسازی تمرکز دارند ارائه می‌کنیم.